STRONA GŁÓWNA

OFERTA

KONTAKT

Biuro Rachunkowe Sigma z Gorzowa Wielkopolskiego zadba o efektywne zarządzanie finansami firmy Klienta. Przyjęte zlecenia zrealizuje sprawnie i terminowo, troszcząc się o przejrzysty przekaz informacji. Pomoże zredukować koszty oraz zwiększyć efektywność zarządzania firmą, wspierając Klienta w dążeniu do strategicznych celów.

Biuro księgowe świadczy usługi polegające na:

 • prowadzeniu:
  • ewidencji przychodów na cele zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • podatkowej książki przychodów i rozchodów,
  • ksiąg handlowych,
  • ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia*,
  • ewidencji przebiegu pojazdu oraz ewidencji zależnej od zgłoszonych przez klienta potrzeb*,
  • dokumentacji kadrowo-płacowej*,
 • sporządzaniu:
  • miesięcznych deklaracji podatkowych*,
  • rocznych zeznań podatkowych*,
 • przygotowywaniu informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych pochodzących z urządzeń księgowych*,
 • rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Klienta oraz osób z nim współpracujących i pracowników oraz sporządzaniu dokumentów zgłoszeniowych i przekazywaniu ich drogą elektroniczną do właściwego oddziału ZUS *.

* Usługa bezpłatna w przypadku podpisania umowy o prowadzenie ewidencji księgowej celem rozliczania podatku dochodowego.

Strona główna

|

Oferta

|

Kontakt

Projekt i wykonanie strony: ADAMNA

© Biuro rachunkowo - księgowe SIGMA - Gorzów Wlkp.